Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.fiscatpenztargep.hu/) és aldomainjein történő

jogviszonyokra terjed ki.

1.    SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Euro-Duplex Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 1133 Kecskemét, Szolnoki út 33.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt

elektronikus levelezési címe: info@fiscatpenztargep.hu

Cégjegyzékszáma: 03-09-104948

Adószáma: 11423656-2-03

Telefonszáma: +36 1 359 6760

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Prior Kft.

6000 Kecskemét, Szolnoki út 33.

Telefon: 06-76-504-154

E-mail: prior@priorkft.hu

2.    ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar

jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseire. A

vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.    A jelen Szabályzat 2015. július 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató

jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11

(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk

nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.     Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak

tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a

Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a

feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon

megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak

vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató

írásos hozzájárulása nélkül.

3.    REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1.    Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2.    Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció

során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés

semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy

az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.    MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.    A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített

árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (nettó+áfa=bruttó), azonban nem tartalmazzák a

beszerelés és a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2.    Szolgáltató a termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való

megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

4.3.    A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azok a

megrendeléskori értéken kerülnek értékesítésre.

4.4.    A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít

meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség

miatt.

4.5.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az

akcióról.

4.6.    Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös

tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen

eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a

terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az

Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.7.    Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között,

amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát

kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött

szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt

megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5.    RENDELÉS MENETE

5.1.    Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is

megkezdheti a vásárlást.

5.2.    Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3.    Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár

tartalmát a „kosár” linkre kattintva.

5.4.    Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása”

gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A

„törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

5.5.    Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a

következők:

5.5.1.    Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb

helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató

üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát

készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra,

hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek)

átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára

3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó

jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. Hagyományos (8 napos) átutalást csak a

Szolgáltató szerződött partnerei választhatnak.

Figyelem! Pénztárgép a honlapon csak előre utalással vásárolható! Ha más terméket is vásárol a pénztárgéppel

együtt a Felhasználó, akkor azok is előre utalással fizetendők!  További speciális szabályok a pénztárgép-

vásárlásról a 6. fejezetben!

5.5.2.    Szállítási költség:

A szállítási költség a megrendelt termék(ek) súlyától függ, annak pontos összegéről előzetesen, a megrendelés

folyamata alatt egyedileg tájékoztatja a Szolgáltató a Felhasználót.

5.6.    Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a

jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az

új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy

bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.7.    A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget

tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt

megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét

kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató

nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

5.8.    Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni

megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a

megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9.    Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza

tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.10.    Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e

visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható

határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor

tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé

válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben,

mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely

telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.    A PÉNZTÁRGÉPEK RENDELÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

(eBev megrendelés és/vagy Állami támogatás esetén)

6.1.    Szolgáltató a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a

pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező

pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes,

adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 48/2013. és 50/2013 (XI.15.) NGM rendeletben foglalt rendelkezések szerint

végzi szolgáltatási tevékenységét.

6.2.    Szolgáltató rögzíti, hogy a Felhasználó által az NGM rendelet alapján igénybe vett támogatás lehívására

vonatkozó szabályok szerint tesz eleget szolgáltatási és számlázási kötelezettségének.

6.3.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy az NGM rendelet alapján megrendelt pénztárgépek értékesítésére

csak akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó a beszerzéskor a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot

Szolgáltatónak átadja. Szolgáltató az ekként megrendelt pénztárgépet csak azt követően értékesíti Felhasználó

felé, ha a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adóhatóság internetes honlapján

elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizte és a kód érvényes.

6.4.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód

érvénytelen vagy az ellenőrzés során kiderül, hogy az nem létező kód, úgy Szolgáltató a pénztárgépet a teljes,

az NGM rendelet szerinti támogatással nem csökkentett vételáron értékesíti Felhasználó felé.

6.5.    A Szolgáltató a NAV internetes portálján keresztül leadott Felhasználói megrendeléseket a

Szolgáltatóhoz való beérkezést követő 2 munkanapon belül elektronikus formában igazolja vissza a

Felhasználó felé.

6.6.    A Szolgáltató által kiküldött visszaigazolással a Felek között akkor jön létre a szerződés, amikor a

Felhasználó a visszaigazolás aláírt példányát 2 napon belül a Szolgáltató felé visszaküldi.  Szolgáltató ezen

visszaigazolásában rögzíti a megrendelés főbb adatait (Szolgáltató, Felhasználó adatai, megrendelés adatai,

figyelmeztetések). A Szolgáltató a visszaigazolásban feltünteti a Felhasználói megrendelésben megrendelt

pénztárgép típust.

6.7.    Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó által megrendelt géptípus helyett – azonos

specifikációkkal rendelkező – helyettesítő, és értékesítési árban megegyező vagy kedvezőbb árral rendelkező

típust szolgáltasson.

6.8.    Amennyiben Felhasználó a visszaigazolás átvételét a visszaigazolás Szolgáltatói elküldését követő 2

nap elteltével sem igazolja vissza, vagy a Felhasználói elfogadás ezen időtartamon belül nem érkezik meg a

Szolgáltatóhoz, úgy a Felhasználói akaratot akként kell értelmezni, hogy Felhasználó a visszaigazolásban

foglaltakat elfogadta.

6.9.    Amennyiben a Felhasználói megrendelésre a Felhasználó felé a Szolgáltatótól 3 munkanapon belül nem

érkezik meg a visszaigazolás, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a Felhasználó megrendelését

nem fogadta be, ezáltal a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel és a Szolgáltatóval

szembeni igényérvényesítés nélkül, automatikusan megszűnik.

6.10.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés, ezáltal a Szolgáltató és a Felhasználó közötti

jogviszony és a szerződés az azt követő napon hatályosul, illetőleg kezdődik meg a Szolgáltatói teljesítés,

hogy Felhasználó a részére elektronikusan elküldött díjbekérőn szereplő előleg/teljes vételár összeget a

megadott bankszámlára elutalta/ befizette.

6.11.    A fentebb rögzített határidőkbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be.

6.12.    Szolgáltató az így létrejött szerződéseket iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi.

6.13.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előleg átutalását követően történt Felhasználói megrendelés-

lemondás esetében a már átutalt előleget meghiúsulási kötbér címén Szolgáltató jogosult megtartani, annak

visszakövetelésére Felhasználó nem jogosult. Ezen jogérvényesítési igényéről az előleg átutalásával

egyidejűleg visszavonhatatlanul lemond.

6.14.    A Szolgáltató a pénztárgépekhez tatozó használati utasítást a leszállításra kerülő pénztárgépekhez

kötelezően mellékeli. Amennyiben a csomagolás kibontását követően derül ki, hogy az nem tartalmazza a

kötelező használati utasítást, azt Felhasználónak azonnal jeleznie kell, még a használat megkezdését

megelőzően a Szolgáltatónál vagy a beüzemelést végző munkatársaknál. A kezelési útmutató a Szolgáltató

honlapján az adott géptípus adatlapjáról letölthető elektronikus formátumban. Szolgáltató kizárja mindennemű

felelősségét, amely abból ered, hogy a Felhasználó a használatot a használati utasítás rendelkezésre állása

nélkül kezdi meg, és így ezen esetleges szakszerűtlen használatból a Felhasználó oldalán bármilyen nemű kár,

hátrány jelentkezik.

6.15.    A Szolgáltatói visszaigazolás 2 (két) eredeti példányban készül, amelynek Felhasználói példánya,

illetőleg a vételár, valamint a kiszállítás és beüzemelés költségének megfizetését igazoló számlák eredeti

példánya a pénztárgép átadás-átvételekor kerül átadásra a Felhasználó részére.

6.16.    Szolgáltató kijelenti, hogy az általa szállított pénztárgépek megfelelnek a pénztárgépek és taxaméterek

műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő

szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben, valamint annak módosításaiban leírtaknak, illetve

érvényes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek.

6.17.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a visszaigazolásban visszaigazolt pénztárgépek

szállítását csak azt követően kezdi meg, hogy Felhasználó a díjbekérőn szereplő előleg összegét az átvételét

követően 3 banki napos fizetési határidővel megfizet a Szolgáltató bankszámlájára.

6.18.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vételár fennmaradó részét a pénztárgép átvételekor készpénzben

köteles a Szolgáltatónál, vagy a Szolgáltató képviselőjénél, területi megbízottjánál, szerződéses szervizénél

rendezni.

6.19.    Felhasználó, köteles a pénztárgéphez szerves kapcsolódó üzembe helyezési díjat a vételár

kiegyenlítésével egyidejűleg megfizetni a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató képviselőjének, területi

megbízottjának, szerződéses szervizének. Ezen díj a végszámlán külön kerül feltüntetésre.

6.20.    A pénztárgépek kiszállítását és/vagy beüzemelését a Szolgáltató országos szerviz-partner hálózata

végzi. A beüzemelés költsége együttesen, amely magában foglalja a pénztárgépek beüzemelését, a használatra

történő betanítást, a mobil adatszerződés megkötésében való közreműködést, 10.000 Ft + Áfa. Ezt

meghaladóan Szolgáltató vagy országos szerviz partnerei az igény szerinti kiszállításért az egyedi

díjszabásuknak megfelelő díjat vagy költséget számít fel.

6.21.    Felhasználó köteles a megrendelt pénztárgépet a Szolgáltatói telephelyre való beérkezést követő 7

napon belül átvenni. Erről a Felhasználót elektronikus üzenetben értesíti a szolgáltató. A Felhasználó

tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az 5. naptól kezdődően napi 1000 Ft összegű raktározási díjat számít fel.

Szolgáltató – a Felhasználó által teljes egészében kifizetett és így tulajdonába került – de határidőben át nem

vett pénztárgépeket a felelős őrzés szabályai szerint őrzi azzal, hogy a kárveszélyt Felhasználó viseli.

Felhasználó a felelős őrzés költségeinek megtérítését követően jogosult a terméket elszállítani.

6.22.    A visszaigazolásban megjelölt szállítási határidők megközelítő és tájékoztató jellegűek. Szolgáltató

fenntartja a jogot arra, hogy a megjelölt időintervallumon belül hamarabb teljesítsen. Ebben az esetben a

fentebb rögzített határidők a terméknek a Szolgáltatói telephelyre való beérkezésétől számítódnak.

6.23.    Felhasználó jogosult arra, hogy előzetes nyilatkozatával ellentétben a megrendelt terméket a

Szolgáltató telephelyén vegye át.

6.24.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a pénztárgép vételáráról kiállított számla végösszege a pénztárgép

támogatással nem csökkentett eladási árát tartalmazza. Szolgáltató a kiállított számlán azonban feltünteti az

igénybe vett támogatás összegét, illetőleg a támogatási összeggel csökkentett vételárat is. Felhasználónak a

Szolgáltató felé a támogatással csökkentett eladási árat kell megfizetni átutalással.

6.25.    Szolgáltató a vonatkozó kormányrendelet értelmében a pénztárgép támogatással nem csökkentett –

általános forgalmi adót nem tartalmazó – eladási árát az értékesítés nettó árbevételeként számolja el. A

támogatás összegét a pénztárgép számla szerinti eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe

vennie. A figyelembe vételre beszámítás útján kerül sor, azaz a Szolgáltatónak a Felhasználó által a

Szolgáltatóra engedményezett követelés átvétele miatti kötelezettségét a pénztárgép értékesítéséből származó,

a pénztárgép eladási árának összegében fennálló követelésébe kell beszámítani.

7.    A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

7.1.    A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt

időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik,

az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton

visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

7.2.    Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és

Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában

meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz

való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

7.3.    Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben

meghatározott termék nem áll rendelkezésére, és a felajánlott helyettesítő termék (pénztárgépek esetében) a

Felhasználó számára nem elfogadható a Szolgáltató köteles a Felhasználó által fizetett összeget

haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

7.4.    Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta

kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már

visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés

kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

8.    ELÁLLÁS JOGA

8.1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása

értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül

elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó

1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

8.2.    Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz a jogi személyt, továbbá az olyan személyt, aki a

szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el!

8.3.    Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

8.4.    Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is

gyakorolja elállási jogát

8.5.    A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség

viselését.

8.6.    Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség

nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár

megtérítését.

8.7.    Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a

fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet

egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

8.8.    Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti

jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a

Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

8.9.    A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e

visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.10.    Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására

vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem

később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

8.11.    Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a

termék(eke)t.

8.12.    A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás

vállalta e költség viselését.

8.13.    A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a

Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

8.14.    Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az

az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt

következett be.

8.15.    A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy

Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a

korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.16.    Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató

elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő

jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott

küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy

futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

8.17.    Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem

rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését

követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a

termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

8.18.    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.

rendelet itt érhető el.

8.19.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

8.20.    Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található

elérhetőségeken.

9.    Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

9.1.    Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági

igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2.    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy

kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a

vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a

kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a

hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben –

a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét

azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

9.3.    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől

számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől

számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.4.    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.5.    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl

nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető

vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles

bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

9.6.    Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy

termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.7.    Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

9.8.    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,

vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.9.    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven

belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.10.    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell

bizonyítania.

9.11.    A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja,

hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető

vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,

egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén

azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval

szemben érvényesítheti.

Jótállás

9.12.    Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.

22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

9.13.    Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha

az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem minősül fogyasztónak a vállalkozás, azaz a jogi személy, továbbá az olyan személy, aki a szakmája,

önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el!

9.14.    Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a

teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási

igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,

egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt

jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.15.    Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó,

továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott

igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű

használatából keletkeztek.

10.    A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

10.1.    Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a

fogyasztó hátrányára nem térhet el.

10.2.    A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

10.3.    A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §)

10.4.    A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles

felvenni.

10.5.    A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

10.6.    Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesít